Vražedné horko

Teplé slunečné počasí, to jsme si asi vždycky přáli. Během dovolených na prosluněném jihu ...

Celý článek »
Stěna smrti

Celý život žiju na kopci nad pražským Výstavištěm v Holešovicích. Z lesní vyhlídky jsem ...

Celý článek »
New Page 1

Expedice zboží

Objednávky při platbě předem jsou vyexpedovány formou doporučené zásilky do sedmi pracovních dnů po přijetí Vaší platby na náš účet.
Objednávky na dobírku jsou expedovány do sedmi pracovních dnů od přijetí objednávky.

Záruky na zboží

Záruční podmínky
Firma Bikes Publishing, s.r.o. poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Firma Bikes Publishing, s.r.o. se u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

  • neodborným použitím zařízení;
  • mechanickým poškozením nebo opotřebením;
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem atd.);
  • jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.);
  • u zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií příp. fyzické vady doprovodné dokumentace. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (adjustační folie, pečeti aj.) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu.

Délka záruky
Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky, u některých produktů může být záruční lhůta menší resp. delší. Konkrétní délky záruk produktů případně naleznete v záhlaví informace o produktu pod jeho názvem.

Reklamace zboží

Důvody reklamace
Při reklamacích zboží se společnost Bikes Publishing, s.r.o. řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů.
Reklamaci lze zejména uplatnit v těchto případech:
• obdrželi jste zboží poškozené (např. chybějící listy u knížky, chybějící booklety u CD, zjevná vada na oblečení či sportovním vybavení, nefunkční hodinky atd.);
• zboží došlo nekompletní (např. chybí důležitá součástka apod.);
• došlo vám jiné zboží, než jste si objednali;
• zboží v záruční lhůtě neplní svoji funkci.

Postup uplatnění reklamace
O reklamaci informujte nejdříve naše zákaznické oddělení na e-mailové adrese shop@bikes.cz nebo na telefonním čísle tel.: +420 601 216 543 a následně nám odešlete zásilku zpět s kopií dokladu prokazujícícího nákup zboží v našem obchodě.
Po posouzení oprávněnosti reklamace na naší straně Vám zašleme vyjádření v níže uvedených termínech a v případě, že bude reklamace oprávněná, zašleme Vám zpět buď zboží nové, opravené nebo Vám zašleme zpět Vaše peníze.

Místo uplatnění reklamace / Doprava reklamovaného zboží
Reklamované zboží musíte dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace, kterým je:

Bikes Publishing, s.r.o.
„Shop“
Vrbova 19
147 00 Praha 4
Česká republika

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: kompletní seznam částí výrobku a kopii dokladu prokazujícího nákup zboží.
Je-li reklamace uznána jako oprávněná, budete po jejím vyřízení vyzván k odběru zboží. V případě zájmu Vám může být po dohodě zboží zasláno (poštou nebo spediční firmou) na náklady naší společnosti.

Reklamační řízení
Po obdržení výše uvedených náležitostí Bikes Publishing, s.r.o. zahájí reklamační řízení u svého dodavatele.
Ten je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 45 dnů od jejího uplatnění. Bikes Publishing, s.r.o. informuje kupujícího nejpozději do sedmi dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od dodavatele. Bikes Publishing, s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamace přepravních služeb

Postup reklamace přepravních služeb
Zboží z shop.bikes.cz je k vám doručováno prostřednictvím dopravců, našich smluvních partnerů, které jsme pro vás vybírali s ohledem na cenu, ale i kvalitu služeb. Přesto se může stát, že k Vám zásilka přijde poškozená.

Při přebírání zásilky postupujte prosím následovně:

  • zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem;

  • v případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky - dopravce je povinen takový zápis sepsat;

  • nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Při odbavení zásilky ze skladu pracujeme velmi pečlivě, aby k vám došlo zboží v pořádku.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky na shop@bikes.cz nebo na telefonním čísle +420 601 216 543. Stejně postupujte i v případě jiných problémů s dopravní službou nebo Českou poštou. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme Vám další postup.

Poškozené či nefunkční zásilky nemohou být Vaší starostí a nesmí Vám znepříjemňovat nakupování v našem virtuálním obchodě.

© 1999 - 2018 Bikes Publishing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena. | Vyrobila Bikes Media s.r.o.
Bez souhlasu provozovatele je zakázáno jakýmkoli způsobem šířit obsah tohoto webu.
Kalendář akcí | ČMN Shop | Záruční podmínky | Podmínky zpracování osobních údajů | Podmínky zpracování cookies | Platba zboží | Osobní odběr | www.icmn.cz
.